KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września  2018 r. 

Podział roku szkolnego:

I semestr:   3 września   do  22 grudnia 2018 r.

II semestr:   2 stycznia    do  21 czerwca 2019 r. 

Przerwy świąteczne:

    • zimowa:      23 - 31 grudnia 2018 r.
    • wiosenna:  18 kwietnia - 23 kwietnia  2019 r.

Ferie zimowe:  11 lutego - 24 lutego 2019 r.

Egzamin gimnazjalny: 10 - 11 - 12 kwietnia 2019 r.

Egzamin maturalny: od 6 maja 2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje dla technikum i  branżowej szkoły I stopnia:

sesja zimowa: dla klas czwartych technikum

etap pisemny - 

etap praktyczny -  

sesja letnia: dla klas trzecich technikum i branżowej szkoły I stopnia:

etap pisemny -

etap praktyczny -


Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:

     Technikum:   26 kwietnia 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

Dodatkowe informacje