http://www.adultpornmovie.com http://sluttyteensex.info realpornfilms.com sunny leone porn videos asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info hollyporno xxxvideotuber hotmomteenxxx sexmagxxx http://www.xxxndx.net http://www.pornminutes.com http://pornholo.net http://www.freexxxstuf.net http://www.freexvideotubes.net http://www.fastmobiporn.net http://www.sextubesvideos.co http://www.toutpornoxxx.net http://www.sextresxxx.com http://www.porntrixx.net

INFORMATORY

ckeINFORMATORY OD ROKU 2013 - nowa podstawa programowa - obowiązujące na podstawie:

1.  art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004  r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

2.  § 114 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.),

3. § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 12 marca 2012 r., poz. 262).

zawód: technik handlowiec 522305 - A.18 (aktualizacja)
zawód: technik obsługi turystycznej 422103
zawód: technik organizacji reklamy 333906
zawód: sprzedawca 522301 - A.18 (aktualizacja)
 

Dodatkowe informacje