http://www.adultpornmovie.com http://sluttyteensex.info realpornfilms.com sunny leone porn videos asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info hollyporno xxxvideotuber hotmomteenxxx sexmagxxx http://www.xxxndx.net http://www.pornminutes.com http://pornholo.net http://www.freexxxstuf.net http://www.freexvideotubes.net http://www.fastmobiporn.net http://www.sextubesvideos.co http://www.toutpornoxxx.net http://www.sextresxxx.com http://www.porntrixx.net

Sesja czerwiec 2018

HARMONOGRAM

ZSH nadal w czołówce szkół!!!

Mamy zaszczyt poinformować, iż kolejny rok Zespół Szkół Handlowych powtarza sukces na polu przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych!

Ponownie sesję egzaminacyjną nasi uczniowie zdają na najwyższym poziomie, pozwalając plasować się naszej szkole w czołówce najlepszych pod tym względem szkół nie tylko jastrzębskich, ale również województwa śląskiego .

W sesji zimowej (styczeń 2018r.) uczniowie Technikum Handlowego powtórzyli wysoką zdawalność w kwalifikacji A. 22, podobnie jak absolwenci Technikum Organizacji Reklamy w kwalifikacji A.27.

Oto zestawienie wyników zdawalności ZSH na przestrzeni kilku lat, również w porównaniu z innymi szkołami województwa, kształcącymi w tych zawodach:

WYNIKI

Sesja wiosenna 2018

HARMONOGRAM

Informacje dla ucznia

Informacja o egzaminie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

HARMONOGRAM zima 2018

O egzaminie

 

WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH

Materiały i przybory pomocnicze (Egzamin zawodowy, styczeń 2016)

INFORMATORY

ckeINFORMATORY OD ROKU 2013 - nowa podstawa programowa - obowiązujące na podstawie:

1.  art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004  r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

2.  § 114 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562, z późn. zm.),

3. § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 12 marca 2012 r., poz. 262).

zawód: technik handlowiec 522305 - A.18 (aktualizacja)
zawód: technik obsługi turystycznej 422103
zawód: technik organizacji reklamy 333906
zawód: sprzedawca 522301 - A.18 (aktualizacja)
 

Dodatkowe informacje