EGZAMIN MATURALNY 2017

  • INFORMACJA O SPOSOBIE ORGAZNIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W NOWEJ FROMULE 2015/2016
  • KOMUNIKAT dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2016/2017 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.
  • KOMUNIKAT  dyrektora   Centralnej   Komisji   Egzaminacyjnej   z 9 września 2016   r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2017 roku
  • TERMINY EGZAMINÓW PISEMNYCH
  • PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO  - T
  • Plakat, przedstawiający podstawowe zasady, które powinny być przestrzegane na egzaminie maturalnym


INFORMATORY
 

  • Matura od 2014/15

List Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas

STARA MATURA

INORMATORY

Dodatkowe informacje