ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE

  • Plakat, przedstawiający podstawowe zasady, które powinny być przestrzegane, odpowiednio, na egzaminie gimnazjalnym
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2016/2017 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
  • Komunikat   dyrektora   Centralnej   Komisji   Egzaminacyjnej   z 9 września 2016   r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2017 roku.

Dodatkowe informacje